Print

Alle aansoeke moet vergesel word van: 

Hierdie aansoek sal as onvolledig beskou word en dienooreenkomstig afgekeur word indien enige van die volgende nie aangeheg is nie:

Persoonlike Inligting

 

NAAM EN VAN: ………………………………………………………………………………………
BYNAAM: ……………………………………...  (Enige diername by bogenoemde sal tot afkeuring lei)
GEBOORTE DATUM: ……………………………………………………………
LENGTE: ……………………………………………………………………………
GEWIG: ……………………………………………………………………………
I.K.: …………………………………………………………………………………
SKOOL GEMIDDELD: ……………………………………………………………
I.D. NO: ……………………………………………………………………………
BESTUURDER LISENSIE KODE: ………………………………………………
VOORTREKKER RANG (TANS) EN KURSUSSE VOLTOOI: ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
HUISADRES EN TEL NO: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
DORP OF STAD: …………………………………………………………………………………………
KODE: ……………………………………………………

Het jy een manlike en een vroulike ouer? ………………
Indien nee, verstrek redes: …………………
………………………………………………………………………………………………………………
Aantal jare wat hulle getroud is: …………………………
Indien korter as jou ouderdom, verstrek redes:
………………………………………………………………………………………………………………

Besit jy:


Indien enige antwoord op enige van die bogenoemde vrae JA is – moenie voortgaan met die voltooiing van die aansoekvorm nie, en (vir veiligheids redes) verlaat onmiddelik die perseel.


In minder as 50 woorde, wat beteken “LAAT” vir jou? ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

In minder as 50 woorde, wat beteken “MOENIE AAN MY DOGTER RAAK NIE” vir jou?

………………………………………………………………………………………………………………

...……………………………………………………………………………………………………………

In minder as 50 woorde, wat verstaan jy onder “GEHEELONTHOUDING”?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

In minder as 10 woorde, wat verstaan jy onder die volgende:


KASTREER? ……………………………………………………………………………………………

GENADE DOOD? ……………………………………………………………………………………….


In NIE MINDER as 5000 woorde verduidelik wat jy verstaan onder die woord “VRY”. (Skryf dit op jou eie papier en voeg by aansoek).


Naam en adres van die kerk wat jy bywoon: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Hoe gereeld woon jy kerkdienste by? ……………………………………………………………………...

Wanner sal die beste tyd wees om die volgende persone te ondervra:


Sal jou ouers hulle vrywillig aan genetiese toetsing onderwerp of sal doofpyle gebruik moet word?………………………………………………………………………………………………………………

Enige besware teen die deursoeking van jou persoon, voertuig, hok, gat of enige ander blyplek?………………………………………………………………………………………………………………


Voltooi die volgende sinne:

(Antwoorde sal as vertroulik beskou word)

Indien ek raakgeskiet word, wil ek nie in/op my ………………………………… raakgeskiet word nie.

Indien ek geslaan word word, wil ek baie graag NIE die volgende bene gebreek hê nie: ………………………………………………………………………………………………………………………………

‘n Vrou se plek is in die: …………………………………………………………………………………..

Die een ding wat ek hoop nie gevra sal word in die onderhoud nie, is: ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

Wanneer jy ‘n meisie vir die eerste keer ontmoet, wat sien jy heel eerste raak? …………………………..………………………………………………………………………………………………………………

NOTA:  Indien enige liggaamsdeel genoem word wat begin met ‘n “P”, “T”, “D” of “G”, stop dadelik en verlaat die perseel.

Terwyl jy die perseel verlaat, hardloop in S’e en hou jou kop laag.

Wat wil jy word indien jy moontlik groot word? ………………………………………………………

Wat is die huidige tariewe van 'n hotelkamer? ……………………………………………………………


Kondome kom in pakkies van: (omkring een):


Hoe weet jy dit? ……………………………………………………………………………………………


HIERMEE BELOOF EK PLEGTIG DAT AL DIE BOGENOEMDE INLIGTING KORREK EN WAAR IS. VERKEERDE VERSKAFDE INLIGTING MAG LEI TOT DIE DOOD, ONTMANNING, DIE VERLOOR VAN LEDEMATE, ROOIMIER-MARTELING, KRUISIGING, ELEKTRIESE SKOK, SJINESE WATERMARTELING EN/OF ROOIWARM YSTERTOEDIENING.

 

…………………………………………………………………………

NAAM EN HANDTEKENING


Dankie vir jou belangstelling. Laat asseblief 4 tot 6 jaar toe vir prosessering. Jy sal skriftelik in kennis gestel word indien jou aansoek aanvaar word. Moet asseblief nie probeer om telefonies, elektronies, skriftelik, per posduif, vingertaal of deur middel van rooksiene in verbinding te tree nie.  Indien jou aansoek afgekeur word, sal jy persoonlik in kennis gestel word deur twee here in swart pakke met wit dasse wat elk 'n viooltas dra.