Afrikaans

Aansoek vir Toestemming om my Dogter te mag uitvra

Alle aansoeke moet vergesel word van: 

 • 5 kg (of meer) biltong
 • 12 bottels K.W.V. Roodeberg
 • 12 bottels K.W.V. 10 jaar brandewyn
 • 1 kas Heineken
 • ‘n Betaalde jagsafari van 14 dae in Kenia vir 4 persone
Hierdie aansoek sal as onvolledig beskou word en dienooreenkomstig afgekeur word indien enige van die volgende nie aangeheg is nie:
 • Volledige finansiële state van die afgelope drie jaar
 • Skool- en Universiteit geskiedenis (nie Tegnikon, Kollege of enige van daai kak nie)
 • Werksgeskiedenis en rekords
 • Familiegeskiedenis van die laaste 200 jaar (Anglo-Boereoorlog-hensoppers, joiners of vermyders kan net hier opgee)
 • Afskrif van Bestuurders lisensie en Polisie rekords
 • Volledige mediese ondersoek onderteken deur ‘n goedgekeurde Dokter en Psigiater

Read more...

 

'n Les in Afrikaanse Semantiek

Een van die interessantste, kleurvolste woorde in Afrikaans is die leenwoord fok en sy familie. Dis 'n towerwoord wat, bloot deur sy klank, vreugde of pyn, liefde of haat, ontdekking of frustrasie kan weergee. Fok is een van die min woorde wat die funksie van byna alle woordsoorte kan vervul.

Dit word as oorganklike werkwoord gebruik (Fok die hele spul), en as onoorganklike werkwoord (Ag fok), as bevel (Fok dit!), in die bedrywende vorm (Dit het my gefok), sowel as die lydende vorm (Nou is jy heeltemal gefok), as die hoofelement in 'n hele reeks skeibare werkwoorde (aanfok,opfok, uitfok, toefok, voortfok, byfok, agteroorfok, agternafok, ens.), of as stam van 'n werkwoord (Nou het jy die hele ding befok).

Read more...